2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

"ფასს სტანდარტები, ფასს სტანდარტი და მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები" - სამსახური საინფორმაციო შეხვედრას მართავს

ყოველწლიური ღონისძიების მიზანია საწარმოთა დროული და სიღრმისეული ინფორმაციის მიწოდება დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მათ დაეხმარებათ ანგარიშგების ხარისხის ზრდაში. 

სრულად

კანონიერ ძალაში შევიდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი

აქტის მიღება, სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ანგარიშვალდებულ პირებს ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებაში დაეხმარებათ

სრულად

სამსახური, ანგარიშვალდებულ სუბიექტებთან ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე, კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

გაეცანით და თვალყური ადევნეთ საწარმოს ინტერესის გათვალისწინებით სამსახურისა და სუბიექტს შორის კომუნიკაციის საინფორმაციო პლატფორმებს 

სრულად

სამსახურთან მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

შეხვედრა სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა.

სრულად