ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

კანონიერ ძალაში შევიდა სამსახურის მიერ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით განგრძობითი განათლების საკითხზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად. 

 

სრულად

„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“ - სამსახურმა ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით გამართა.

აღრიცხვა ანგარიშგების სფეროს გაძლიერებისა და წარდგენილი ანგარიშგების ხარისხის გასაზრდელად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, შეხვედრების ციკლი გამართა, თემაზე „ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“. 

სრულად

ფულის გათეთრების მიმართულებით განგრძობითი განათლების თაობაზე სამსახურის უფროსის ბრძანებების პროექტები

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად.

სრულად

„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“ - სამსახურმა თბილისსა და თელავში ორი ღონისძიება გამართა

ანალოგიური ღონისძიება კიდევ 4 ქალაქში გაიმართება: ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში. გთხოვთ დარეგისტრირდეთ.

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის მე-8 სხდომაზე იმყოფებოდნენ

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, ისაუბრეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე, 2022 წლის შედეგებზე და ყურადღება 2023 წლის მთავარ გამოწვევებზე გაამახვილეს

სრულად

„ფინანსური ბიზნეს ფორუმი 2023“ - სამსახურის წარმომადგენლებმა ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

სამსახურის წარმომადგენლებმა ისეთ საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენის პროცესი, წარდგენის პროცესში ხშირად დაშვებული შეცდომები, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების გამოწვევები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით და მათი რეესტრები

სრულად