სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის თანამშრომლობა ენერგეტიკის სექტორთან

სამსახური ელქტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოების განსაზღვრის მიზნებისთვის, ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატებთან ითანამშრომლებს

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი ჰყავს

საბჭოს ახალი წევრი ზურაბ მამუკელაშვილი პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელია

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

ღონისძიება აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

IFAC-მა და მსოფლიო ბანკმა ერთობლივი ღონისძიება გამართეს - ახალი ISQM-ები: ხარისხის მართვის დონის ამაღლება

IFAC-მა და IAASB-მა, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრთან (CFRR) ერთად ხარისხის მართვის ახალ საერთაშორისო სტანდარტებთან (ISQM) დაკავშირებით ვებინარი გამართეს

სრულად

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: ქსელები, შერწყმა და შთანთქმა - მსოფლიო ბანკმა მეოთხე ვებინარი გამართა

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად