სამსახურსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

უწყებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი სტატისტიკური პროდუქტების ხარისხის და მასთან დაკავშირებული ცოდნის გავრცელების მიმართულებებით საქმიანობის ურთიერთხელშეწყობას მოიცავს

სრულად

პროფესიის წარმომადგენლების საყურადღებოდ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები გამოქვეყნდა

მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები გამოქვეყნდა

სრულად

სამსახურმა III კატეგორიის საწარმოებისთვის დისტანციური შეხვედრა გამართა

მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის განკუთვნილი შეხვედრა ანგარიშგების წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომების და წარდგენის ფორმაში შეტანილი ცვლილებების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

როგორ უნდა შედგეს აუდიტორის დასკვნა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

IFAC-ის მორიგი პუბლიკაცია COVID-19-თან დაკავშირებით - "აუდიტორის დასკვნის შედგენა COVID-19-ის გავლენის შედეგად შექმნილ ახლანდელ ცვალებად გარემოში" - სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა. დოკუმენტი გამოიცა იმ მიზნით, რომ გამოიკვეთოს ძირითადი პრიორიტეტული სფეროები, რომლებზეც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს პანდემიის გავლენის შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში აუდიტორის დასკვნის შედგენისას.

იხილეთ დოკუმენტი.

სამსახურის ვებგვერდზე სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრი განთავსდა

სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში აისახება ინფორმაცია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ

სრულად

სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის თაობაზე დისტანციური შეხვედრა გაიმართა

სამსახური სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრს ქმნის, რომელიც წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკაზეა დაფუძნებული და პროფესიის გაძლიერებას ისახავს მიზნად

სრულად