სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება 

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი შეიქმნა, რომელიც განკუთვნილია პროფესიული, აკადემიური და ბიზნეს წრეებისთვის, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელმა „ფინანსური მდგრადობის კონფერენციაში“ მიიღო მონაწილეობა

ღონისძება საქართველოს ეროვნული ბანკის, მდგრადი საბანკო ქსელის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ იყო ორგანიზებული და, ფინანსების მდგრადობის კუთხით, საქართველოში არსებული მდგომარეობის და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

კანონში განხორციელდა ცვლილება


„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილება

სამსახურის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ

სრულად