ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრა სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
(IFC) თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია.

სრულად

ევროკომისია მდგრადობის ანგარიშგების ახალ სტანდარტებს აქვეყნებს

ევროკომისიამ მდგრადობის ანგარიშგების ახალი, ევროპული სტანდარტები გამოაქვეყნა, რაც არაფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს პოზიტიური მიმართულებით გარდაქმნის

სრულად

"ფასს სტანდარტები, ფასს სტანდარტი და მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები" - სამსახური საინფორმაციო შეხვედრას მართავს

ყოველწლიური ღონისძიების მიზანია საწარმოთა დროული და სიღრმისეული ინფორმაციის მიწოდება დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მათ დაეხმარებათ ანგარიშგების ხარისხის ზრდაში. 

სრულად

კანონიერ ძალაში შევიდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი

აქტის მიღება, სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ანგარიშვალდებულ პირებს ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებაში დაეხმარებათ

სრულად