საბჭო

საბჭოს თავმჯდომარე

  • ცოტნე ყავლაშვილი

    საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, სახაზინო სამსახურის უფროსისაბჭოს წევრებისაბჭოს მოწვეული პირები