ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

მსოფლიო ბანკის ვებინარების სერია მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის (SMPs)