ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-EXP-0002 14/07/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია სრულად