ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-EXP-0002 14/07/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია სრულად