კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
სამსახურთან მეილის გაგზავნა

ტელეფონი :
+(995) 595 174 106, + (995) 599 437 332, + (995) 595 902 444, + (995) 599 380 079 - ანგარიშგებასთან დაკავშირებით,
+(995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით

ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)