2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
სამსახურისთვის ელ. წერილის გაგზავნა

ტელეფონი :
+(995) 595 174 106, + (995) 599 380 079 - ანგარიშგებასთან დაკავშირებით,
+(995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით
+(995) 599 912 728 - ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით

ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)