კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge
ტელეფონი :
+ (995) 595 174 106, + (995) 599 380 079 - ანგარიშგებასთან დაკავშირებით
+ (995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით
ანგარიშგების მართვის სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა: info@reportal.ge

სამსახური განაახლებს მუშაობას 18 იანვრიდან. ყველა ვადა აითვლება უქმე დღეების გათვალისწინებით. გთხოვთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები მოიწეროთ info@reportal.ge-ზე.