კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge
ტელეფონი : +(995 32) 2 262 226
ანგარიშგების მართვის სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა: info@reportal.ge

ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 11:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)