სემინარი აუდიტორებისათვის – „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“

20 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი აუდიტორებისთვის

სრულად

პარიზში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის რიგით მეცამეტე აუდიტის ინსპექტირების სემინარი გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები პარიზში, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) რიგით მეცამეტე ინსპექციის სემინარს დაესწრნენ

სრულად

პრაღაში სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი რიგით მეცხრე კონფერენცია გაიმართა

პრაღაში სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი რიგით მეცხრე კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც სამსახურის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული ღონისძიება ყოველ წელს იმართება და სფეროში არსებული სიახლეების, მიღწევების და სამომავლო გეგმების მიმოხილვას ემსახურება

სრულად

სამსახურმა გამოაქვეყნა „საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო“

სამსახურმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება საქართველოსბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და უდიტის შესახებკანონით განსაზღვრული სუბიექტებისთვის ზომითი კატეგორიის განსაზღვრას

სრულად

სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (BAG) წევრებს შეხვდნენ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (BAG) წევრებს შეხვდნენ. სამსახური აუდიტორიის წინაშე კორპორატიული ანგარიშვალდებულების რეფორმის მიმდინარეობის და ძირითადი მიზნების შესახებ მოხსენებით გამოვიდა

სრულად

სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლები ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) კვლევით დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) წარმომადგენლებმა ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET) გამართეს პრეზენტაცია კორპორატიული ანგარიშვალდებულების რეფორმის მიმდინარეობის და ძირითადი მიზნების შესახებ

სრულად