განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2022 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად

წარდგენის მაჩვენებელი და კოეფიციენტები საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით

ანგარიშგების პლატფორმაზე წარდგენილ ანგარიშგებებზე დაყრდნობით, სამსახური გთავაზობთ წარდგენის მაჩვენებელს და კოეფიციენტებს საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით

სრულად

2022 წლის საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს კონკურსი გახსნილად გამოცხადდა

ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი 2022 წლის საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) კონკურსს გახსნილად აცხადებენ

სრულად

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამუშაო შეხვედრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მიმდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის საბჭოს წევრმა უკრაინის აუდიტორთა გაერთიანების საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

კონფერენცია აუდიტის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების და აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად