ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა, აუდიტის კომიტეტებისა და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებთან, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

ყოველწლიური შეხვედრის მიზანია აუდიტის კომიტეტების და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის რჩევებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

სრულად

სამსახურს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ანგარიშგებების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე შემოწმების კუთხით, მხარდაჭერა გაეწია

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით.

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს Country-By-Country Reporting საკითხებზე ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია

სრულად

საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრა სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
(IFC) თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია.

სრულად