ხელმძღვანელობა

  • დავით მჭედლიძე

    სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

  • თორნიკე ძაგნიძე

    აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

  • ნათია გლოველი

    აპარატის უფროსი