ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

ხელმძღვანელობა

  • დავით მჭედლიძე

    სამსახურის უფროსი

  • თორნიკე ძაგნიძე

    აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ფუნქციების შემსრულებელი

  • ნათია გლოველი

    ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი