ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ხელმძღვანელობა

  • დავით მჭედლიძე

    სამსახურის უფროსი

  • თორნიკე ძაგნიძე

    აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  • ნათია გლოველი

    ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი