ხელმძღვანელობა

  • დავით მჭედლიძე CFA

    სამსახურის უფროსი

  • თორნიკე ძაგნიძე

    აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

  • ნათია გლოველი

    ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი