ფასს ფონდის ვირტუალურმა კონფერენციამ ფასს ფონდისა და მსოფლიოს სტანდარტების დამდგენთა წლიური კონფერენციები გააერთიანა

სრულად

გთხოვთ გაეცნოთ სამსახურის განცხადებას ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული სისტემური ცვლილების შესახებ

სრულად

​ანგარიშგების წარდგენის ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით სამსახური დისტანციურ შეხვედრას გამართავს მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან დღეს, 30 სექტემბერს, 14:00 საათზე

სრულად

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში გამოკითხვა ჩაატარა, რომელიც ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის შედეგად განხორციელებული ცვლილებების შეფასების ასახვას ემსახურებოდა

სრულად

სამსახურის ინიციატივით, აზიის და წყნარი ოკეანის ბუღალტერთა კონფედერაციასთან (CAPA) შეთანხმებითა და მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით პროფესიული ორგანიზაციებისთვის ქართულ ენაზე ითარგმნა CAPA-ს მიერ შემუშავებული პუბლიკაციები

სრულად

მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის განკუთვნილი შეხვედრები ანგარიშგების წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომების და წარდგენის ფორმაში შეტანილი ცვლილებების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად