დაზღვევის პოლისის წარდგენისას, დოკუმენტს თან უნდა ერთვოდეს სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილი განცხადება რომელიც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით იქნება შედგენილი

სრულად

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, STAREP-ის პროექტის ფარგლებში მომზადებული კონსოლიდირებული პოზიცია (მათ შორის საქართველოს პოზიცია), ფასს ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე აისახა

სრულად

„ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება 20 ოქტომბრიდან ამოქმედდება

სრულად

სამსახურის მიერ შემუშავებულ მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებულ სტანდარტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რის შესახებაც 29 ოქტომბერს რიგით მესამე დისტანციური შეხვედრა გაიმართება

სრულად

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისა და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის ხელშეწყობით ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვა პროფესიული ორგანიზაციების წევრების მიერ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხის შეფასებას ემსახურებოდა

სრულად

მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლების ინტერესების გათვალისწინებით, სამსახურმა სპეციალური ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა და სოციალურ ქსელებში განათავსა

სრულად