„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 2021 წლის 19 ივლისის Nნ-13 ბრძანებით ცვლილება შევიდა

სრულად

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებაში 2021 წლის 16 ივლისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

საქართველოს საზედამხედველო უწყებებს და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც საქართველოში მდგრადობის ანგარიშგების კულტურის განვითარებას შეუწყობს ხელს

სრულად

ბუღალტერთა კავშირის და GIFA-ს ბუღალტრების და ფინანსისტების ყოველწლიური საზაფხულო კონფერენციის ფარგლებში საკომუნიკაციო პანელი გაიმართა, რომელშიც სამსახურის წარმომადგენელმაც მიიღო მონაწილეობა

სრულად

ტრენინგზე აუდიტორია მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სატრენინგო მასალას და სტანდარტში შეტანილ ცვლილებებს გაეცნო

სრულად

სამსახურმა ანგარიშგების წარდგენის სისტემის ვიდეოინსტრუქციები ჩაწერა და YouTube არხზე განათავსა

სრულად