ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

შეხვედრა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოსთვის სამსახურის მთავარი გამოწვევებისა და სტრატეგიულ მიზნების წარდგენას დაეთმო

სრულად

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) საორგანიზაციო კომიტეტმა, სამსახურისა და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდის (RSF) ხელშეწყობით, სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოთათვის/ჯგუფებისთვის გამოკითხვა მოამზადა

სრულად

განაცხადებთან დაკავშირებით, დაინტერესებული პირებისთვის, 6 და 11 აპრილს ორი ვებინარი გაიმართება

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) 2022 წლის გამოცემა

სრულად

აღნიშნული ვიზიტით დაიწყო გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისიასთან უწყებათაშორისი კონსულტაციები, რომელთა მიზანია კონკრეტული ნაბიჯებისა და ღონისძიებების შეთანხმება მეტი სექტორული და ინსტიტუციური დაახლოებისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე

სრულად

კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა ამოქმედდა

სრულად