2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამუშაო შეხვედრა მეორედ გაიმართა, შეხვედრის მიზანია CSR-ის ხელშემწყობი სახელმწიფო ჩარჩო პოლიტიკის რეკომენდაციების პირველადი სამუშაო დოკუმენტის განხილვა. 

სრულად

საქართველოში პირველად, რეგიონის უმსხვილესი ბიზნეს ფორუმი Uniting Business Europe ჩატარდა. ღონისძიება ეხმიანება მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების მონიტორინგს ევროპაში და საქართველოში ახალი დირექტივების მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმას, მათ შორის, ანგარიშგების კუთხით. 

სრულად

საქართველოს ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების პროექტი (FIA) 4 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა საქართველოსთვის მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული ქვეყანასთან პარტნიორობის ჩარჩოსა და ევროკავშირის მხრიდან

სრულად

ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.   

სრულად

ცვლილებები გამოწვეულია ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებით ჩანაცვლებით და ემსახურება რეფორმის მიზნებთან დაახლოებას

სრულად

თანამშრომლობის მიზანია, სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხებში. ასევე, საქართველოში უკეთესი მდგრადობის შესახებ ანგარიშგების განვითარება, მათ შორის ESG-ის კუთხით.

სრულად