სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებას დაესწრნენ 

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად, საქართველოს საბანკო სექტორი კარგი კორპორაციული მართვის დანერგვაში მოწინავე პოზიციას იკავებს 

სრულად

შეხვედრა საგადასახადო ცვლილებებისა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სააგენტოსთან - „აწარმოე საქართველოში“ - ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებისთვის, სამსახურის უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და შესაბამისი განახლება განხორციელდა ანგარიშგების პორტალზე 

სრულად

ჩანართი განკუთვნილია სააღრიცხვო, საბუღალტრო, აუდიტორული საქმიანობებისა და საგადასახადო კონსულტაციის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის

სრულად