ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიში, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად დამტკიცდა.

სრულად

სამუშაო შეხვედრა მეორედ გაიმართა, შეხვედრის მიზანია CSR-ის ხელშემწყობი სახელმწიფო ჩარჩო პოლიტიკის რეკომენდაციების პირველადი სამუშაო დოკუმენტის განხილვა. 

სრულად

საქართველოში პირველად, რეგიონის უმსხვილესი ბიზნეს ფორუმი Uniting Business Europe ჩატარდა. ღონისძიება ეხმიანება მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების მონიტორინგს ევროპაში და საქართველოში ახალი დირექტივების მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმას, მათ შორის, ანგარიშგების კუთხით. 

სრულად

საქართველოს ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების პროექტი (FIA) 4 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა საქართველოსთვის მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული ქვეყანასთან პარტნიორობის ჩარჩოსა და ევროკავშირის მხრიდან

სრულად

ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.   

სრულად