სამსახური ელქტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოების განსაზღვრის მიზნებისთვის, ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატებთან ითანამშრომლებს

სრულად

საბჭოს ახალი წევრი ზურაბ მამუკელაშვილი პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელია

სრულად

ღონისძიება აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

IFAC-მა და IAASB-მა, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრთან (CFRR) ერთად ხარისხის მართვის ახალ საერთაშორისო სტანდარტებთან (ISQM) დაკავშირებით ვებინარი გამართეს

სრულად

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად

დისტანციური ღონისძიება IV კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის ანგარიშგების წარდგენის სისტემის დემონსტრაციას ემსახურებოდა

სრულად