ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად.

სრულად

ანალოგიური ღონისძიება კიდევ 4 ქალაქში გაიმართება: ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში. გთხოვთ დარეგისტრირდეთ.

სრულად

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, ისაუბრეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე, 2022 წლის შედეგებზე და ყურადღება 2023 წლის მთავარ გამოწვევებზე გაამახვილეს

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა ისეთ საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენის პროცესი, წარდგენის პროცესში ხშირად დაშვებული შეცდომები, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების გამოწვევები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით და მათი რეესტრები

სრულად

ღონისძიება მიზნად ისახავდა ცნობიერების ამაღლებას მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშების მნიშვნელობის შესახებ და ამ სფეროში შესაბამისი პროფესიული განათლების აუცილებლობის ხაზგასმას

სრულად

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად