ანგარიშგების წარდგენა, მიმდინარე წელს, არასამუშაო დღეების გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს 3 ოქტომბრის ჩათვლით

სრულად

ISSB-ის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში სტანდარტების პროექტის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული და საწარმოებს ინფორმაციას აწვდის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის გათვალისწინებაც ანგარიშგების მომზადებისას აუცილებელი გახდება

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) 2021 წლის გამოცემა

სრულად

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება

სრულად

კერძო სექტორის ფინანსურ ანგარიშგებასთან და აუდიტთან დაკავშირებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში სომხეთის დელეგაციასთან შეხვედრა გაიმართა

სრულად

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან (IFC) პარტნიორობითა და შვეიცარიის ეკონომიკურ საქმეთა სახელმწიფო სამდივნო SECO-ის მხარდაჭერით მომზადებული კვლევა ანგარიშგების პორტალზე ასახულ ინფორმაციას ეყრდნობა და საინტერესო ინფორმაციას ასახავს

სრულად