ცვლილების შედეგად „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტს დაემატა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და საბუღალტრო ფირმა

სრულად

კანონის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდა ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები

სრულად

ღონისძიებას სამსახური და ფასს ფონდი, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით უკვე მეექვსე წელია ატარებენ, რათა ხელი შეუწყონ საწარმოთა დროულ და უფრო სიღრმისეულ ინფორმირებას დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც დადებითად აისახება ანგარიშგების ხარისხზე

სრულად

კანონპროექტის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდება ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები

სრულად

ღონისძიებას საქართველოდან ფინანსთა სამინისტროს, პროფესიული ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ

სრულად

კონკურსი, რომელშიც დაარსებიდან 90-მდე კომპანიამ, 200-ზე მეტი CSR პროექტით მიიღო მონაწილეობა, მიზნად ისახავს საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებას და პოპულარიზაციას

სრულად