სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელშიც ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას

სრულად

სახელმძღვანელო მითითებები იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება, რომელთა წინაშეც სუბიექტები კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას

სრულად

დოკუმენტში სამსახურის მიერ 2021 წელს განხილული ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად

საბჭოს ახალი წევრი - ეკატერინე მიქაბაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია

სრულად

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2021 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად