მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლების ინტერესების გათვალისწინებით, სამსახურმა სპეციალური ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა და სოციალურ ქსელებში განათავსა

სრულად

ფასს ფონდის ვირტუალურმა კონფერენციამ ფასს ფონდისა და მსოფლიოს სტანდარტების დამდგენთა წლიური კონფერენციები გააერთიანა

სრულად

გთხოვთ გაეცნოთ სამსახურის განცხადებას ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული სისტემური ცვლილების შესახებ

სრულად

​ანგარიშგების წარდგენის ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით სამსახური დისტანციურ შეხვედრას გამართავს მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან დღეს, 30 სექტემბერს, 14:00 საათზე

სრულად

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში გამოკითხვა ჩაატარა, რომელიც ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის შედეგად განხორციელებული ცვლილებების შეფასების ასახვას ემსახურებოდა

სრულად

სამსახურის ინიციატივით, აზიის და წყნარი ოკეანის ბუღალტერთა კონფედერაციასთან (CAPA) შეთანხმებითა და მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით პროფესიული ორგანიზაციებისთვის ქართულ ენაზე ითარგმნა CAPA-ს მიერ შემუშავებული პუბლიკაციები

სრულად