მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგზე რეგისტრაცია იწყება

ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი

სრულად

„ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ონლაინ ღონისძიება გაიმართა

ღონისძიება ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატის (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტის (XBRL) გამოყენების საკვანძო საკითხების და სარგებლის მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

მსოფლიო ბანკი მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის დაგეგმილი ვებინარების განრიგს აქვეყნებს

მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერია იმ კრიტიკული გამოწვევების გადაჭრის გზების დემონსტრირებას ეთმობა, რომლის წინაშეც მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები (SMP) პანდემიის შედეგად აღმოჩნდნენ

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებაში 2021 წლის 22 იანვარს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

2021 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებები

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, 2021 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ ინფორმაციის განახლება

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2020 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება
 

სრულად