საქართველოს მთავრობამ 2021–2025 წლებში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა

სამსახურის მონაწილეობით შემუშავებული სტრატეგიის მთავარი მიზანია მცირე და საშუალო მეწარმეობის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა და პანდემიამდე არსებული დადებითი ტენდენციების აღდგენა

სრულად

IAASB-ი ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის ახალ სტანდარტს დაამტკიცებს

აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტისთვის განკუთვნილი სტანდარტის პროექტზე დაასრულა მუშაობა, რომელიც ამ ტიპის საწარმოთათვის დამახასიათებელი გარემოებებისა და ბუნებისთვის იქნება ადაპტირებული, თუმცა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებს მაინც უპასუხებს

სრულად

სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადადის

ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული კითხვების რაოდენობის გათვალისწინებით, სამსახური მეილების ახალი, უფრო მოქნილი სისტემის გამოყენებაზე გადადის, რომლის მეშვეობითაც კითხვებზე პასუხის მიღება შედარებით მოკლე ვადაში იქნება შესაძლებელი

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 2021 წლის 19 ივლისის Nნ-13 ბრძანებით ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებაში 2021 წლის 16 ივლისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

მდგრადობის ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებით, თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს საზედამხედველო უწყებებს და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც საქართველოში მდგრადობის ანგარიშგების კულტურის განვითარებას შეუწყობს ხელს

სრულად