ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

„კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშის (ROSC) წარდგენა“ - მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება გამართა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად, საქართველოს საბანკო სექტორი კარგი კორპორაციული მართვის დანერგვაში მოწინავე პოზიციას იკავებს 

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტრებისთვის განკუთვნილ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

შეხვედრა საგადასახადო ცვლილებებისა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

ანგარიშგების პორტალზე, ინფორმაციის გასაჯაროების პროცესს მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაემატა

სააგენტოსთან - „აწარმოე საქართველოში“ - ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებისთვის, სამსახურის უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და შესაბამისი განახლება განხორციელდა ანგარიშგების პორტალზე 

სრულად

ანგარიშგების წარდგენის სისტემას ახალი ჩანართი დაემატა

ჩანართი განკუთვნილია სააღრიცხვო, საბუღალტრო, აუდიტორული საქმიანობებისა და საგადასახადო კონსულტაციის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის

სრულად

სამსახურის 2021 წლის ანგარიში ვებგვერდზე განთავსდა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

სამსახურის ვებგვერდს აუდიტის კომიტეტებისთვის ახალი ჩანართი დაემატა

ვებგვერდზე აუდიტის კომიტეტებისთვის საყურადღებო, სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტები განთავსდება, რომელსაც სამსახური თარგმნის ან შეიმუშავებს

სრულად