2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები

სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელშიც ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას

სრულად

განახლებული სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე

სახელმძღვანელო მითითებები იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება, რომელთა წინაშეც სუბიექტები კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას

სრულად

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები” - მეორე გამოცემა

დოკუმენტში სამსახურის მიერ 2021 წელს განხილული ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი ჰყავს

საბჭოს ახალი წევრი - ეკატერინე მიქაბაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია

სრულად

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტები

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ ინფორმაციის განახლება

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2021 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად