2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

გამოკითხვა | ბუღალტრებისა და საწარმოების წარმომადგენლებისთვის

სამსახური (SARAS) იწყებს შეხვედრების ციკლის ორგანიზებას, რის ფარგლებშიც საქართველოს მასშტაბით გამართავს ღონისძიებებს თემაზე:„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი“.

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ, ავსტრიაში გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც ეძღვნებოდა ახალი რეგიონული პროექტის, "აღრიცხვის, აუდიტისა და მდგრადობის ანგარიშგების პროგრამის გაძლიერება (EAASURE)" დაწყებას

ორდღიანი ცოდნის გაზიარების ღონისძიების მიზანია  11 ბენეფიციარი ქვეყნის წარმომადგენლების გაერთიანება ევროკავშირის ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და კორპორაციული ფინანსური და მდგრადობის ანგარიშგების გამოწვევების დაძლევის სტრატეგიების განსახილველად

სრულად

მზადება BARTA 2024 -სთვის: ჟიურის უკუკავშირი და მასტერკლასი მდგარდობის ანგარიშგების შედგენაზე

შეხვედრა განკუთვნილია „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს, BARTA-ს“ კონკურსში მონაწილე და მონაწილეობის მიღების მსურველი პირველი კატეგორიის კომპანიების/ჯგუფებისთვისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისთვის 

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსიები სამოქმედოდ იქნა შემოღებული

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების ასევე ეთიკის სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

„ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის (SARAS) უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

ცვლილებები შეეხება ყველა კატეგორიის (მათ შორის, ,,კატეგორიის გარეშე“)  აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას

სრულად