რა უნდა გაითვალისწინოს აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ დაზღვევის პოლისის წარდგენისას

დაზღვევის პოლისის წარდგენისას, დოკუმენტს თან უნდა ერთვოდეს სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილი განცხადება რომელიც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით იქნება შედგენილი

სრულად

STAREP-ის ქვეყნების კონსოლიდირებული პოზიცია მსს ფასს სტანდარტის ცვლილების თაობაზე ფასს ფონდის ვებგვერდზე განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, STAREP-ის პროექტის ფარგლებში მომზადებული კონსოლიდირებული პოზიცია (მათ შორის საქართველოს პოზიცია), ფასს ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე აისახა

სრულად

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნორმატიული აქტი ძალაში შედის

„ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება 20 ოქტომბრიდან ამოქმედდება

სრულად

სამსახური IV კატეგორიის საწარმოებისთვის დისტანციურ შეხვედრას გამართავს

სამსახურის მიერ შემუშავებულ მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებულ სტანდარტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რის შესახებაც 29 ოქტომბერს რიგით მესამე დისტანციური შეხვედრა გაიმართება

სრულად

მსოფლიო ბანკის მიერ პროფესიული ორგანიზაციების ხელშეწყობით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისა და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის ხელშეწყობით ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვა პროფესიული ორგანიზაციების წევრების მიერ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხის შეფასებას ემსახურებოდა

სრულად

სამსახურმა ციფრული ფორმების შევსების ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა

მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლების ინტერესების გათვალისწინებით, სამსახურმა სპეციალური ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა და სოციალურ ქსელებში განათავსა

სრულად