განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის ტრენინგები გაიმართება

სამსახურის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის, ანგარიშგების წარდგენის სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ტრენინგები გაიმართება

სრულად

სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრთან დაკავშირებული რეგულაციების დახვეწის და განვითარების მიზნით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

სამსახურთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფი ბუღალტრების რეესტრთან დაკავშირებულ საკვანძო საკითხებს განიხილავს და სარეკომენდაციო წინადადებებს შეიმუშავებს 

სრულად

სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენის შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა განაახლა სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელმა ICC-სა და RSF-ის ერთობლივ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა

ღონისძიება მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობისა და მათი გამოყენების ეთიკური და პროფესიული სახელმძღვანელოს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) და საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევების ევროპული ასოციაციის (ESOMAR) მიერ შემუშავებული საერთაშორისო კოდექსის - „ბაზრის, აზრის და სოციალური კვლევის და მონაცემთა ანალიზის შესახებ“ - დემონსტრირებას ისახავდა მიზნად

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი ჰყავს

საბჭოს ახალი წევრი ნიკოლოზ ყაველაშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია

სრულად

„აუდიტისა და ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების სისტემის გაძლიერება" - IOSCO-ის მონიტორინგის ჯგუფმა ახალი დოკუმენტი გამოსცა

დოკუმენტში ასახული ცვლილებები მხარს დაუჭერს IFAC-ის ორი საბჭოს (IAASB; IESBA) ძირითად მისიას - ბუღალტრის პროფესიისთვის მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურებისა და ეთიკის სტანდარტების დადგენას, რომელიც შექმნილია საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით და გამოიყენება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით

სრულად