2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ახალ ეტაპზე გადასვლა“ - სამსახური (SARAS) ღონისძიებას გამართავს

21 მაისს 11:00-13:30 საათზე, სამსახური (SARAS) აუდიტორული ფირმებისა და აუდიტორებისთვის ონლაინ ღონისძიებას გამართავს

სრულად

სამსახური (SARAS) დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით, რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ ბრძანების პროექტს აქვეყნებს

სამსახური, დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით, „ანგარიშვალდებული პირის  ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს აქვეყნებს 

სრულად

IFIAR-ის ყოველწლიური პლენარული სხდომა წელს იაპონიაში ჩატარდა

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) პლენარულ სხდომას დაესწრნენ

სრულად

სამსახურის ბუღალტრული აღრიხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, III და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ანგარიშვალდებული პირებისთვის, ანგარიშგების პროცესის გამარტივება, ხარისხიანი ანგარიშგების მომზადებისა და დროული წარდგენის დინამიკის ხელშეწყობა. 

სრულად

სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

სამსახურის უფროსის ბრძანება ა(ა)იპ „საქართველოს ბუღალტერთა, აუდიტორთა და კონსულტანტთა საზოგადოების“ განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

სრულად

სამსახურთან, კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის თარგმანის ხარისხის შეფასების სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

ექსპერტთა კომიტეტის არსებობა სტანდარტის თარგმნის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს

სრულად