2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მსოფლიო ბანკმა ROSC-თან დაკავშირებით მორიგი შეხვედრა გამართა

მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, მორიგი ღონისძიება გაიმართა კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშთან (ROSC) დაკავშირებით

სრულად

ანგარიშგების პორტალს ახალი ჩანართი - ვიდეო ბლოგი დაემატა

ვიდეო ბლოგი ანგარიშგების წარდგენის პროცესთან დაკავშირებულ ინსტრუქციებსა და სხვა საინფორმაციო ვიდეოებს მოიცავს

სრულად

შეტყობინება სუბიექტებისთვის

ანგარიშგების წარდგენა, მიმდინარე წელს, არასამუშაო დღეების გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს 3 ოქტომბრის ჩათვლით

სრულად

სამსახურმა ვებგვერდზე კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის განსახილველი პროექტის მოკლე აღწერა განათავსა

ISSB-ის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში სტანდარტების პროექტის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული და საწარმოებს ინფორმაციას აწვდის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის გათვალისწინებაც ანგარიშგების მომზადებისას აუცილებელი გახდება

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის მე-7 სხდომაზე იმყოფებოდნენ

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება

სრულად

სომხეთის დელეგაციასთან შეხვედრა გაიმართა

კერძო სექტორის ფინანსურ ანგარიშგებასთან და აუდიტთან დაკავშირებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში სომხეთის დელეგაციასთან შეხვედრა გაიმართა

სრულად