ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდი განახლდა

ვებგვერდის - Reportal.ge - განახლებული დიზაინი თანამედროვე მოთხოვნებს პასუხობს და უფრო მეტად არის მორგებული საიტის მომხმარებლების მოთხოვნებზე

სრულად

სამსახურის 2020 წლის ანგარიში ვებგვერდზე განთავსდა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის სხდომაში მიიღეს მონაწილეობა

მე-2 თემატური ჯგუფის რიგით მე-6 სხდომაზე, სხვა მიმართულებების პარალელურად, განსაკუთრებით აღინიშნა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების კუთხით მიმდინარე წარმატებული თანამშრომლობა

სრულად

„აუდიტორული ზედამხედველობა ევროკავშირში: სლოვენიის გამოცდილება“ - სამსახურის წარმომადგენლები CFRR-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარებს დაესწრნენ

სამდღიანი საერთაშორისო ვებინარი დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად აუდიტის ხარისხის კონტროლის და ზედამხედველობის მიმართულებით

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის თანამშრომლობა ენერგეტიკის სექტორთან

სამსახური ელქტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოების განსაზღვრის მიზნებისთვის, ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატებთან ითანამშრომლებს

სრულად