ცოტნე ყავლაშვილი

ცოტნე ყავლაშვილი

დაიბადა 1983 წლის 19 იანვარს

  პროფესიული კარიერა

 • 09.06.2015 - დღემდე

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 • 01.2013 - დღემდე

  სახაზინო სამსახურის უფროსი

 • 06.2013-27.10.2008

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 • 01.2013-06.2013

  ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი

 • 10.2008-06.2012

  საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 • 11.2007-10.2008

  საბიუჯეტო დეპარტამენტის საბიუჯეტო პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი

 • 05.2007-11.2007

  საბიუჯეტო დეპარტამენტის საბიუჯეტო პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი

 • 12.2006-05.2007

  საბიუჯეტო დეპარტამენტის საბიუჯეტო პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველო, სპეციალისტი

 • 09.2006-12.2006

  საბიუჯეტო დეპარტამენტის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო, სპეციალისტი

 • 04.2005-05.2006

  „საქართველოს რკინიგზის რესტრუქტურიზაციის დამხმარე პროექტი (განმახორციელებელი Booz Allen Hamilton, USAID-ის დაფინანსებით) ექსპერტის თანაშემწე

  განათლება

 • 2004-2006

  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

 • 2000-2004

  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  ეკონომიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული