2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ირაკლი თუთარაშვილი

გიორგი თაბუაშვილი

დაიბადა 1987 წლის 4 დეკემბერს, ქ. თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 04.2024 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 04.2024 - დღემდე

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 • 04.2023 – 03.2024

  სს „ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“, გენერალური დირექტორი

 • 11.2022 – 05.2023

  შპს „ბიზნესის რესტრუქტურიზების ფონდი“, გენერალური დირექტორი

 • 08.2016 – 11.2022

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 04.2015 – 11.2022

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 • 01.2015 – 04.2015

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილის და სადაზღვევო ფინანსებისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

 • 01.2014 – 12.2014

  შპს „დაზღვევის კომპანია ქართუ“, ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი

 • 10.2013 – 12.2013

  შპს „სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფი“, ფინანსური მენეჯერი

 • 2012 – 2013

  შპს „დაზღვევის კომპანია ქართუ“, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი

 • 2008 – 2012

  შპს „დაზღვევის კომპანია ქართუ“, დაზღვევის სპეციალისტი

  განათლება

 • 2005 - 2009

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი, ბიზნესის ადმინისტრირება

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული