ირაკლი თუთარაშვილი

გიორგი თაბუაშვილი

დაიბადა 1987 წლის 4 დეკემბერს ქ. თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 04.2015 - დღემდე

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე და ამავდროულად ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

 • 01.2015 - 04.2015

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, სამსახურის უფროსის მოადგილის და სადაზღვევო ფინანსებისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

 • 01.2014 – 12.2014

  შპს "დაზღვევის კომპანია ქართუ", ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი

 • 10.2013 – 12.2013

  შპს სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფი, ფინანსური მენეჯერი

 • 01.2012 – 12.2013

  შპს "დაზღვევის კომპანია ქართუ", ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი

 • 08.2008 - 01.2012

  შპს "დაზღვევის კომპანია ქართუ", დაზღვევის სპეციალისტი

  განათლება

 • 2005 - 2009

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი,

  სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული