2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ვახტანგ ცინცაძე

ვახტანგ ცინცაძე

დაიბადა 1986 წლის 28 იანვარს, ქ. თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 04.2024 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 12. 2022 - დღემდე

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

 • 06.2017 – 12.2022

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის უფროსი

 • 2016 - 2017

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ზრდის ანალიზისა დეპარტამენტის უფროსი

 • 2013 - 2016

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი

 • 2009 - 2013

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 • 2008 - 2009

  სს „თი ბი სი ბანკი” - გარე გაყიდვების ქსელის განვითარების უფროსი მენეჯერი

  განათლება

 • 2021 - დღემდე

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საჯარო მართვის დოქტორანტი (PHD)

 • 2012

  ჯორჯ მარშალის ცენტრი, აშშ-ს თავდაცვის სამინისტრო (გერმანია) „Leaders Program in Advanced Security Studies“ (LPASS)

 • 2007 – 2009

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესის მართვის მაგისტრი (MBA)

 • 2003 – 2007

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესის მართვის ბაკალავრი

 • 2005 – 2006

  ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი გაცვლითი პროგრამა

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული