2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ეკატერინე მიქაბაძე

ეკატერინე მიქაბაძე

დაიბადა 1974 წლის 6 მაისს.

  პროფესიული კარიერა

 • 11.2023 - დღემდე

  ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენტი

 • 02.2022 - დღემდე

  დღემდე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 07.2021 - დღემდე

  საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი

 • 01.2018 - 07.2021

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

 • 07.2016 – 01.2018

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

 • 01.2011 - დღემდე

  საქართველოს უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა, ლექტორი

 • 2013 – 07.2016

  საქართველოს ეროვნული ბანკი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მონეტარული პოლიტიკის განყოფილება, მე-3 თანრიგის მთავარი სპეციალისტი

 • 2011 - 2013

  საქართველოს ეროვნული ბანკი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მონეტარული პოლიტიკის განყოფილება, მე-5 თანრიგის მთავარი სპეციალისტი

 • 2009 - 2011

  საქართველოს ეროვნული ბანკი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის საგადამხდელო ბალანსის განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი

 • 2006 – 2007

  სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

 • 2005 – 2006

  სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო, მთავარი ეკონომისტი

 • 2004 – 2005

  სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სტატისტიკური სტანდარტებისა და ინფრასტრუქტურის სამმართველოს მთავარი სპეციალსიტი

 • 2001 – 2004

  სტატისტიკის სახელწიფო დეპარტამენტი, სტატისტიკური სტანდარტებისა და რეგისტრის სამმართველოს უფროსი ეკონომისტი

 • 1996 – 2001

  სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საინფორმაციო-საგამომცემლო ცენტრის უფროსი ინჟინერი

 • 1995 – 1996

  სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი,საინფორმაციო-საგამომცემლო ცენტრის ეკონომისტი

  განათლება

 • 2006 - 2008

  ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრი, ტოკიოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იაპონია

 • 1991 - 1995

  ინფორმატიკა და მართვის სისტემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბაკალავრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული