2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბჭო - ოთარ ნადარაია

ოთარ ნადარაია

დაიბადა 1977 წლის 10 ივლისს, ქ. ფოთში

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი

  პროფესიული კარიერა

 • 06.2016 - დღემდე

  ტექნიკური დახმარება მიკრო და მაკროპრუდენციულ ზედამხედველობასა და ფინანსურ სტაბილურობაზე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და სხვა დონორების მოწვევით;

 • 07.2014 - დღემდე

  ბაზელის საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი;

 • 12.2009 – დღემდე

  საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი;

 • 10.2009 – 12.2009

  საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

 • 09.2008 – დღემდე

  საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრი;

 • 06.2008 - 10.2009

  საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

 • 09. 2006 – 05. 2008

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტის დოკუმენტური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

 • 08.2006 – 09.2006

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტის დოკუმენტური ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი, განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

 • 2005 – 08.2006

  საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მონეტარული პოლიტიკის განყოფილების მთავარი ეკონომისტი;

 • 2003 – 2005

  საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მაკროეკონომიკურ გამოკვლევათა განყოფილების მკვლევარი ეკონომისტი;

 • 2003 – 2005

  ლექტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ეკონომიკა;

 • 2003

  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პრორექტორი;

 • 2001 – 2002

  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგარეო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მთავარი სპეციალისტი.

  განათლება

 • 2008

  ვილიამს კოლეჯი (აშშ, მასაჩუსეტის შტატი), განვითარების ეკონომიკის ცენტრი

  ეკონომიკის მაგისტრი

 • 2003

  ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა

  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 • 2000

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  ეკონომიკის მაგისტრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული