2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ლევან საბაური

ლევან საბაური

დაიბადა 1975 წლის 01 იანვარს ყაზბეგში

დასაოჯახებელი

  პროფესიული კარიერა

 • 08.2016 - დღემდე

  დღემდე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 09.2018 - დღემდე

  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის არჩეული პროფესორი და კათედრის ხელმძღვანელი

 • 09.2008 - 09.2018

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

 • 06.2007 – 10.2014

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი – საფინანსო-სამეურნეო სამსახურის უფროსი

 • 03.2009 – 07.2010

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ - საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტო – ფინანსური მენეჯერი

 • 09.2008 – 02.2009

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს განათლების პროექტის საკოორდინაციო ცენტრი, პროექტი "ილია ჭავჭავაძე" - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.

 • 08.2007 – 09.2008

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს განათლების პროექტის საკოორდინაციო ცენტრი, პროექტი “ილია ჭავჭავაძე” - ფინანსური მენეჯერი

 • 06.2003 - 08.2007

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს განათლების პროექტის საკოორდინაციო ცენტრი, პროექტი “ილია ჭავჭავაძე” - ანგარიშსწორების სპეციალისტი

 • 05.2002 – 02.2006

  თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია – მთავარი ბუღალტერი

 • 08.2000 – 05.2002

  საქართველოს კულტურის სამინისტრო – მრჩეველი სახელოვნებო განათლების კუთხით ეკონომიკის საკითხებში

  განათლება

 • 09.1992 - 06.1997

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ფინანსისტ-ბუხჰალტრის კვალიფიკაცია

 • 09.1997 - 06.2001

  ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანული ენის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

 • 09.2000 - 06.2003

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტურა

  უცხო ენების ცოდნა

 • გერმანული, ინგლისური, რუსული