2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-307859 404913885 შპს აუდიტ მენეჯმენტ გრუპ სრულად
SARAS-AF-601172 405342954 შპს აუდიტ ჰაუსი სრულად
SARAS-AF-473465 245624640 შპს აუდიტი-ბათუმი სრულად
SARAS-AF-427746 205274763 შპს აუდიტორნი სრულად
SARAS-AF-883503 406239930 შპს აუდიტორული ფირმა "ნიკოლოზი და მეგობრები" სრულად
SARAS-AF-872392 412691966 შპს აუდიტჯი სრულად
SARAS-AF-504301 405389324 შპს აღრიცხვა და კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-705338 405621607 შპს აღრიცხვის სტანდარტი სრულად
SARAS-AF-920829 404467359 შპს აღრიცხვისა და ანგარიშგების კომპანია სრულად
SARAS-AF-650748 205214613 შპს აღრიცხვისა და აუდიტის სასწავლო ცენტრი - ენ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265