2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-382611 400347353 შპს ბ.უ. კომპანი სრულად
SARAS-AF-985395 416342826 შპს ბალანსი სრულად
SARAS-AF-168537 405353086 შპს ბალანსი სრულად
SARAS-AF-824732 404688913 შპს ბარონ კონსალთინგი სრულად
SARAS-AF-365341 216452185 შპს ბი ემ ქეი პარტნერს სრულად
SARAS-AF-759244 445536723 შპს ბი სი აი ჯორჯია სრულად
SARAS-AF-580968 412753774 შპს ბი.სი.ეი. სრულად
SARAS-AF-150792 205214230 შპს ბიდიო კონსალტინგ სრულად
SARAS-AF-548921 404887636 შპს ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრი სრულად
SARAS-AF-871254 445538696 შპს ბიზნეს ბიურო სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265