ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-178440 406352094 შპს ეი სი ეი სოლუშენს სრულად
SARAS-AF-902793 400138533 შპს ეი სი თი სრულად
SARAS-AF-924538 405056335 შპს ეი-სი-სი სერვისი სრულად
SARAS-AF-419566 400074183 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი სრულად
SARAS-AF-497130 406146861 შპს ელ ბი გრუპ სრულად
SARAS-AF-925520 448419630 შპს ელიტ კონსალტინგი XXI სრულად
SARAS-AF-920682 405502754 შპს ენენ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-912690 400353381 შპს ენენ-ს ექიურესი ექაუნთინგ სრულად
SARAS-AF-692482 406148734 შპს ენთები სრულად
SARAS-AF-326054 400231147 შპს ეფ ეი ეს სრულად

ყველა ჩანაწერი : 154