2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-413029 405549786 შპს ბლ - სიგმა სრულად
SARAS-AF-320518 405264306 შპს ბლუმ სრულად
SARAS-AF-149034 406406786 შპს ბონო გრუპ სრულად
SARAS-AF-655083 416350399 შპს ბრეინი სრულად
SARAS-AF-925411 400386408 შპს ბუ.კო 2024 სრულად
SARAS-AF-563102 400035485 შპს ბუღალტერთა სამუშაო სახლი სრულად
SARAS-AF-280766 424255433 შპს ბუღალტრის ცენტრი სრულად
SARAS-AF-291256 405525711 შპს ბუღალტრული და სამართლებრივი მომსახურება სრულად
SARAS-AF-835537 416365668 შპს ბუღალტრული და ფინანსური საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-993063 405588118 შპს ბუღალტრული მომსახურების ჯგუფი ქეი-ემ-თი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265