ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-680279 405249930 შპს ბიზნესისა და აუდიტის აკადემია სრულად
SARAS-AF-874851 400363496 შპს ბილანსია კონსალტინგ სრულად
SARAS-AF-571086 406337691 შპს ბისისი სრულად
SARAS-AF-320518 405264306 შპს ბლუმ სრულად
SARAS-AF-291256 405525711 შპს ბუღალტრული და სამართლებრივი მომსახურება სრულად
SARAS-AF-835537 416365668 შპს ბუღალტრული და ფინანსური საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-993063 405588118 შპს ბუღალტრული მომსახურების ჯგუფი ქეი-ემ-თი სრულად
SARAS-AF-412405 406398072 შპს ბუღალტრული სახლი სრულად
SARAS-AF-981340 406398722 შპს ბუღალტრული სივრცე სრულად
SARAS-AF-108538 401993063 შპს განათლების მართვის ცენტრი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 154