2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-754416 401977839 შპს MGM HOLDING სრულად
SARAS-AF-268853 404973374 შპს Tax & customs consulting სრულად
SARAS-AF-378339 406090698 შპს TG კომპანია სრულად
SARAS-AF-320669 404908597 შპს ააფ-კაპიტალი სრულად
SARAS-AF-663446 405519390 შპს აბაკი ქონსალთინგ სრულად
SARAS-AF-517932 405020383 შპს აბაკუს ექაუნთინგი ABACUS accounting სრულად
SARAS-AF-549072 400327151 შპს აბაკუს მენეჯმენტ სრულად
SARAS-AF-447146 405661056 შპს ადვექს სრულად
SARAS-AF-937214 405375222 შპს ადრე სრულად
SARAS-AF-187067 405336293 შპს აი ენდ დი ქონსალთინგ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265