2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-461172 406338912 შპს აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-AF-248792 400184126 შპს ბი პი ო სრულად
SARAS-AF-559442 400349440 შპს ბი-ქეი გრუპ 2 სრულად
SARAS-AF-285108 411322242 შპს ბუღალტრული კონტროლის ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-407366 406233071 შპს ელ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-312294 406209909 შპს ეფ ეი ეს ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-713850 405560012 შპს ექსპატჰაბ ეისისი სრულად
SARAS-AF-952142 406359426 შპს ვებთრი თექნო სრულად
SARAS-AF-491348 404484474 შპს ვიპ სერვისი სრულად
SARAS-AF-376908 415113941 შპს ინფო-ბუღალტერი 2010 სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265