ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-978620 445659387 შპს სოლო აუდიტი სრულად
SARAS-AF-501331 400289433 შპს ფინანსური ოფისი დორა სრულად
SARAS-AF-835992 438117734 შპს ფინფორს სრულად
SARAS-AF-720378 404932356 შპს BLG Group სრულად
SARAS-AF-867197 400072844 შპს Georgian Accounting Group სრულად
SARAS-AF-268853 404973374 შპს Tax & customs consulting სრულად
SARAS-AF-320669 404908597 შპს ააფ-კაპიტალი სრულად
SARAS-AF-663446 405519390 შპს აბაკი ქონსალთინგ სრულად
SARAS-AF-517932 405020383 შპს აბაკუს ექაუნთინგი ABACUS accounting სრულად
SARAS-AF-549072 400327151 შპს აბაკუს მენეჯმენტ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 154