2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-978620 445659387 შპს სოლო აუდიტი სრულად
SARAS-AF-501331 400289433 შპს ფინანსური ოფისი დორა სრულად
SARAS-AF-953874 400204426 შპს ფინსერვისი სრულად
SARAS-AF-835992 438117734 შპს ფინფორს სრულად
SARAS-AF-946229 404624064 შპს ჰელპ ბიზნეს სრულად
SARAS-AF-810698 405149012 შპს "მაი ეისისი" სრულად
SARAS-AF-720378 404932356 შპს BLG Group სრულად
SARAS-AF-255839 406068455 შპს Financial Outsource სრულად
SARAS-AF-867197 400072844 შპს Georgian Accounting Group სრულად
SARAS-AF-219625 404949133 შპს GLOBAL ACCOUNTING სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265