ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო განახლებული შემადგენლობით დამტკიცდა

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში 2021 წლის 8 ოქტომბერს განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო განახლებული შემადგენლობით დამტკიცდა:

სამსახური მიესალმება საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს. ასევე, მადლობას უხდის მათ წინამორბედ წევრებს, ქალბატონ ეკატერინე მიქაბაძეს, ბატონ ნიკოლოზ გაგუას და ბატონ შოთა კომლაძეს გაწეული სამუშაოსთვის.