2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-877913 ეხვაია თამარ

-

SARAS-APPS-254873 ვარდანაშვილი ნინო სრულად
SARAS-APPS-501429 ვახტანგიშვილი ალინა სრულად
SARAS-APPS-521187 ზალიკიანი ბესარიონ სრულად
SARAS-APPS-396214 ზაქარიაშვილი სესილი სრულად
SARAS-APPS-299832 ზედაშიძე ლალი

-

SARAS-APPS-224726 ზენაიშვილი ბიძინა სრულად
SARAS-APPS-582044 თავყელიშვილი ლუიზა სრულად
SARAS-APPS-148651 თეთვაძე თამაზ

-

SARAS-APPS-473124 თიგიშვილი ია სრულად

ყველა ჩანაწერი : 258