2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-309257 ბერიძე ნონა

-

SARAS-APPS-550492 ბერიძე ოთარ

-

SARAS-APPS-997423 ბიბილაშვილი ანა სრულად
SARAS-APPS-752871 ბითაძე ელგუჯა სრულად
SARAS-APPS-605381 ბიტ-ბაბიკოვი სოფიკო სრულად
SARAS-APPS-459385 ბლიაძე ნანა სრულად
SARAS-APPS-670643 ბოლქვაძე რუსუდანი სრულად
SARAS-APPS-107764 ბოსიკაშვილი ქეთევან

-

SARAS-APPS-861738 ბოქოლიშვილი ეკა

-

SARAS-APPS-492150 ბოჭორიშვილი მაშო

-

ყველა ჩანაწერი : 265