ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-156239 ბუკია მარიკა სრულად
SARAS-APPS-164973 ბუსხრიკიძე ნინო სრულად
SARAS-APPS-873815 გაბისონია ნინო

-

SARAS-APPS-502561 გაგელიძე ნათია სრულად
SARAS-APPS-794614 გეგენავა მაია

-

SARAS-APPS-804523 გელაშვილი ირინე

-

SARAS-APPS-644798 გვარამაძე ნინო

-

SARAS-APPS-916238 გვენეტაძე ნიკოლოზი სრულად
SARAS-APPS-158425 გვიმრაძე თამარი სრულად
SARAS-APPS-344723 გოგინაშვილი ივანე

-

ყველა ჩანაწერი : 192