ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-641360 გუმბათოვი ფატიმა სრულად
SARAS-APPS-889685 დავითაშვილი ლილი

-

SARAS-APPS-442912 დავლაძე რუსუდან სრულად
SARAS-APPS-501639 დათუაშვილი როზა სრულად
SARAS-APPS-607352 დოლიძე გოჩა სრულად
SARAS-APPS-362867 დონდოლაძე გვანცა

-

SARAS-APPS-167740 დონდუა ნინო

-

SARAS-APPS-534724 დოსმიშვილი მაია

-

SARAS-APPS-196201 ეგიაზაროვი თორნიკე

-

SARAS-APPS-865283 ეუაშვილი ლალი

-

ყველა ჩანაწერი : 192