ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-954284 იმესაშვილი შორენა

-

SARAS-APPS-647261 იობიძე მიხეილი სრულად
SARAS-APPS-785364 კაკუშაძე ნინო

-

SARAS-APPS-822702 კანდელაკი ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-415762 კანდელაკი ანა

-

SARAS-APPS-893011 კაპანაძე სალომე სრულად
SARAS-APPS-298860 კაპანაძე მარინე სრულად
SARAS-APPS-608325 კარელიძე გიორგი სრულად
SARAS-APPS-257661 კაციტაძე ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-634470 კახელაშვილი ნოდარი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192