2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-156239 ბუკია მარიკა სრულად
SARAS-APPS-164973 ბუსხრიკიძე ნინო სრულად
SARAS-APPS-532776 ბუცხრიკიძე მარინე

-

SARAS-APPS-186025 ბუხნიკაშვილი თამარ სრულად
SARAS-APPS-225761 გაბედავა ელისო სრულად
SARAS-APPS-873815 გაბისონია ნინო

-

SARAS-APPS-502561 გაგელიძე ნათია სრულად
SARAS-APPS-794614 გეგენავა მაია

-

SARAS-APPS-804523 გელაშვილი ირინე

-

SARAS-APPS-644798 გვარამაძე ნინო

-

ყველა ჩანაწერი : 265