ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-651986 გოგოლაური მაგული

-

SARAS-APPS-591088 გოგოლაძე თამარი სრულად
SARAS-APPS-719285 გოგოტიშვილი ია სრულად
SARAS-APPS-389023 გოგოჩიშვილი ვლადიმერი

-

SARAS-APPS-291486 გოგრიჭიანი ნანა სრულად
SARAS-APPS-594083 გოგუაძე თამარი

-

SARAS-APPS-196532 გოგუაძე ნათია

-

SARAS-APPS-419569 გოდელაშვილი ლევან სრულად
SARAS-APPS-263207 გოდელაშვილი ხათუნა სრულად
SARAS-APPS-176475 გუდაშვილი ნათია სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192