2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-822702 კანდელაკი ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-415762 კანდელაკი ანა

-

SARAS-APPS-893011 კაპანაძე სალომე სრულად
SARAS-APPS-298860 კაპანაძე მარინე სრულად
SARAS-APPS-179661 კაპანაძე-გოგნიაშვილი ლეილა სრულად
SARAS-APPS-608325 კარელიძე გიორგი სრულად
SARAS-APPS-257661 კაციტაძე ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-634470 კახელაშვილი ნოდარი სრულად
SARAS-APPS-695089 კბილცეცხლაშვილი ვერონიკა სრულად
SARAS-APPS-308733 კენჭუაშვილი ქეთევანი

-

ყველა ჩანაწერი : 265