ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-645923 მასხულია ქეთევან სრულად
SARAS-APPS-270256 მაღალაშვილი ეკატერინე

-

SARAS-APPS-874639 მაღრაძე ნატო სრულად
SARAS-APPS-381571 მაჭავარიანი ნანა

-

SARAS-APPS-225342 მახარაშვილი ანა

-

SARAS-APPS-711382 მახარობლიძე სოფიკო

-

SARAS-APPS-628507 მელელაშვილი თეიმურაზ

-

SARAS-APPS-728629 მელქაძე თეა

-

SARAS-APPS-973110 მემანიშვილი აზა

-

SARAS-APPS-511807 მერებაშვილი ლია სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192