ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/120 მარიამი ბიწაძე შპს აუდიტი 2012 სრულად
ზ №5/557 გურამ ბლიაძე სრულად
183 ინგა ბოგაჩევი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
411 ნინო ბოლოკაძე საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა სრულად
ზ#6/046 არჩილ ბოლქვაძე სრულად
ზ №6/033 ნაზი ბოლქვაძე სრულად
ზ # 5/493 ნადიმ ბოლქვაძე სრულად
097 ეკატერინე ბოლქვაძე შპს ლიზინგი ოცდამეერთე სრულად
ზ#6/014 ილია ბორეცი სრულად
299 ლიანა ბორცვაძე სრულად