ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
R-068 ვიოლეტა ბეჭვაია სრულად
ზ#6/341 დავით ბიბიჩაძე შპს აუდიტექსი სრულად
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად
0173 ბესიკ ბისეიშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ#6/120 მარიამი ბიწაძე შპს აუდიტი 2012 სრულად
ზ №5/557 გურამ ბლიაძე სრულად
183 ინგა ბოგაჩევი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
648 ფაინა ბოიკო სრულად
411 ნინო ბოლოკაძე საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა სრულად
ზ#6/046 არჩილ ბოლქვაძე სრულად