სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
299 ლიანა ბორცვაძე სრულად
495 თამარ ბოჭოიძე შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
ზ#6/004 ლალი ბოჭორიშვილი სრულად
529 კახაბერი ბრეგაძე სრულად
579 თამარი ბრეგვაძე სრულად
ზ#5/314 ალექსი ბუბაშვილი შპს Audit Consulting Group სრულად
252 ნარგიზა ბუთხუზი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
ზ№5/533 თამაზ ბუკია სრულად
ზ#5/312 თამაზ ბულავრიშვილი შპს სოფთკაპიტალი სრულად
ზ#6/077 ციური ბულაური შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად