სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/046 არჩილ ბოლქვაძე სრულად
ზ №6/033 ნაზი ბოლქვაძე სრულად
ზ # 5/493 ნადიმ ბოლქვაძე სრულად
097 ეკატერინე ბოლქვაძე შპს ლიზინგი ოცდამეერთე სრულად
ზ#6/014 ილია ბორეცი სრულად
299 ლიანა ბორცვაძე სრულად
495 თამარ ბოჭოიძე შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
ზ#6/004 ლალი ბოჭორიშვილი სრულად
529 კახაბერი ბრეგაძე სრულად
579 თამარი ბრეგვაძე სრულად