ინგა ბოგაჩევი

(არ ახორციელებს საბუღალტრო საქმიანობას)

სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში, გამრეკელის ქ.,19, (მე-5 სართული) +995322378909 www.mgi.com.ge ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება განგრძობითი განათლების სარეგისტრაციო N დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება SARAS-CPD-003/17 2017-11-25 2017-12-17