სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-394584 406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად
SARAS-F-781332 200261466 შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
SARAS-F-588290 404926283 შპს ბიზნესის და აუდიტის აკადემია სრულად
SARAS-F-593407 211343376 შპს ბიზნესის მართვის ბიურო სრულად
SARAS-F-710281 404878913 შპს ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
SARAS-F-994826 405350329 შპს ბიზტაქს სრულად
SARAS-F-211560 400139514 შპს ბითიეი კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-293011 404934997 შპს თბილისის აუდიტორთა გუნდი სრულად
SARAS-F-164419 205290031 შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-F-930872 206248773 შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 267