ავთენტიფიკაცია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის


რეგისტრაცია ახალი მომხმარებლებისათვის

აუდიტორული ფირმის რეგისტრაციისათვის აუცილებელია ორგანიზაციის იდენტიფიცირება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების მომხმარებლისა და პაროლის საშუალებით (RS ავტორიზაცია).